Matt Cassar vs Trevor Williamson

Matt Cassar vs Andy Cooper

Matt Cassar vs Lee Marshall

George Morgan vs Rafa Mercader

Liz Taulbut vs Rafa Mercader

George Morgan vs Alyson Whitaker

Ian Glover vs Peter McCabe

Steve Rigg vs Eisha Chandi

Sukhi Chandi vs Tom Williams

Gary Wylie vs Andy Fitzgerald